Tất cả vì sự nghiệp phát triển giáo dục.

Thứ sáu, 20/05/2022 - 18:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HÀ QUẢNG
 • Nông Bế Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0911169559
  • Email:
   nongbeduy@gmail.com
 • Nông Thị Bài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán viên
  • Điện thoại:
   0945796818
  • Email:
   nongbaipgdtn@gmail.com
 • Hoàng Thị Thiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán viên
  • Điện thoại:
   0919106188
  • Email:
   thieuketoantongcot@gmail.com
 • Nguyễn Lương Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán viên
  • Điện thoại:
   0814578123
  • Email:
   minhmay8488@gmail.com