Tất cả vì sự nghiệp phát triển giáo dục.

Thứ sáu, 20/05/2022 - 16:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HÀ QUẢNG
 • Linh Thị Cành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0833236819
  • Email:
   linhcanhhq@gmail.com
 • Trần Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917823625
  • Email:
   xuan19111984@gmail.com