Friday, 19/04/2019 - 09:39|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả 01 năm thực hiện Phong trào thi đua " Đổi mới sáng tạo trong dạy, học"

Ngày 13 tháng 9 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phát động trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Phong trào thi đua " Đổi mới, sáng tạo trong dạy, học"

Ngay sau đó, Sở GD&ĐT đã phát động toàn ngành GD&ĐT Cao Bằng hưởng ứng triển khai thực hiện.  100% các đơn vị trong ngành đã phát động Phong trào tại đơn vị. Tại các cơ sở giáo dục các cá nhân, nhóm hoặc tập thể đã đăng ký nội dung thực hiện đổi mới trong năm học với nhà trường. Phong trào thi đua " Đổi mới, sáng tạo trong dạy, học" đã khơi lên trong các nhà trường không khí thi đua sôi nổi, khích lệ mỗi cá nhân, tập thể tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, quản lý và học tập Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các đơn vị giáo dục có sáng kiến đổi mới về công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập với những nội dung thiết thực, có khả năng áp dụng và nhân rộng, phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương. Hội đồng khoa học của Ngành đã chấm 291 sáng kiến kinh nghiệm, 43 đề tài nghiên cứu khoa học và 08 đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng ( kết quả: xếp loại: Xuất sắc: 04;  tốt: 62; khá: 119,  trung bình: 157). Có 21 sáng kiến kinh nghiệm được đề nghị Hội đồng khoa học tỉnh xem xét công nhận cấp tỉnh. Kết thúc năm học 100% các đơn vị chấm đề tài "Đổi mới, sáng tạo trong dạy, học" của cá nhân, tập thể hoặc nhóm tác giả, đã lựa chọn gửi về sở 257 đề tài, sáng kiến. Phòng GD&ĐT Thành phố, Phòng GD&ĐT huyện bảo Lạc, Trường PTDTNT Thông Nông, Trường THPT Chuyên, THPT Thành phố, Trường PTDTNT tỉnh, trường THPT Nguyên Bình... là những đơn vị có nhiều đề tài thực hiện đổi mới, sáng tạo.
Sơ kết 01 năm thực hiện, ngành GD&ĐT Cao Bằng có 05 giáo viên, 05 học sinh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ngày 18 tháng 11 năm 2017, tại Nhà Hát lớn Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ tuyên dương người tốt, việc tốt, đổi mới, sáng tạo năm học 2016 -2017. Tỉnh Cao Bằng có nhà giáo Nông Thị Loan, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lạc và em  Hoàng Thị Hằng, học sinh lớp 8B, Trường DTNT huyện Thông Nông được tuyên dương. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Phong trào thi đua " Đổi mới, sáng tạo trong dạy, học" đã thực sự trở thành động lực để mỗi nhà giáo và học sinh chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong quản lý, giảng dạy và học tập. Phong trào sẽ lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong toàn ngành để " Đổi mới, sáng tạo" trở thành nhu cầu tự thân của mỗi nhà giáo và học sinh. Đó là việc làm cụ thể và thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ".

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hiền


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết